Koersel

De Genker Trappers

wielertoeristenclub

Permanente naar Koersel

GENK - KOERSEL - GENK

 

60 km

Lokaal richter L - fietsroute 73 L - schaapsdries 1R - st lodewijkstr – oude postbaan - TL - bergbeemdstr – onder brug 1R - 1L - lantmeetersweg rotonde - RO-fietsroute 74 – hengelhoeftr - Over spoor fietsroute 75 –hengelhoefdreef R-donderslagweg ( toeristenweg) - rotonde Kelchterhoef RO – fietsroute 317 aan eurocompost R - europark 3 L maastrichterstr - TR- kerkstr TL- st trudoplein verkeerslichten - RO 1R toekomststr - rotonde 1 afslag – toekomststr rotonde 2 afslag - 1R - weg naar spikkelpade TL -heerkesnweg TR - loerstr fietsroute 307 volgen TL - kolderstr 1Rlindestr - TR- 1 R - halstr rotonde 3R - halstr 2R - de nieuwe dijk 4L- rechterstr TL koersel - dorp - Controle in het ESSO tankstation, Bredonkstraat 22 (ongeveer 500 meter voorbij de kerk)

koersel dorp 2R - rechterstr 1R - asbergstr 1L - asbergstr 2R - asbargstr 1L - schrikheidestr - 1R-vrevijverstr - 1L-langeveldstr TR- de nieuwe dijk TL-halstr 1Rst - maartenlaan TL - pastoor paquaylaan 3R (in bocht ) - pater amideuslaan TLkoolmijnlaan - (links blijven) na 200 m - L-mijnwerkerslaan ( industrieterrein ) - fietsrote 311 - rotonde RO-mijnwerkerslaan - Rotonde R - mijnwerkerslaan - fietsroute 316-300-305-79 volgen tot aan oversteek donderslagweg ( toeristenweg ) oversteken en fietspad R voorbij IKEA - mercuriuslaan - TR-hermeslaan L-henri esserslaan - rotonde brandweer R - evence coppelaan - rotonde L- vennestr onder brug door 1R fietsroute 30 volgen tot aan lokaal

 

 

Nuttige inlichtingen

1. .De reglementen van K.B.W.B.N.C.T. en Lim.Afdeling P.C.T.zijn van toepassing

2. .Voor de permanenten fietstochten mag het vertrek genomen worden op eender welk punt van de omloop. en de tochten mogen

gereden worden in beide richtingen.

3. .Er mag slechts 1 permanente per dag gereden worden

4. .Elke deelnemer heeft de verplichting de vaste controleplaats datumstempel aan te doen.

5. .Een handtekening of sticker van de handelszaal geldt niet als controle.

6. .De inschrijvingsformulieren moeten dezelfde dag ingeleverd worden bij de clubverantwoordelijke, voorzien van datumstempel met clubnaam,idem voor het controleboekje.

7. .De proef is slechts geslaagd als alle controleposten zijn aangedaan.

8. .Vanaf (5) deelnemers mag één inschrijvingsformulier gebruikt worden. voorzien zijn van de namen

9. Elke overtreding van het reglement of bedrieglijke daad is strafbaar.

10.Op dagen van Brevetten, Provinciale-Nationale bijeenkomsten,.Regelmatigheidsritten mag men een permanente rijden indien men reeds aan vermelde de organisatie heeft deelgenomen.

11..De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen van het formulier.

 

Prijs 1,50 euro

 

Als je HIER klikt kan je via de site van de wielerbond het in te vullen formulier afprinten

 

Als je HIER klikt vind je DE KAART van de route

 

Als je HIER klikt kan je de gpx-file downloaden (zodra je geklikt hebt, zit normaal de file in je map downloads)